Jesteś tutaj :   Choroby   Chłoniaki

CHOROBY / Chłoniaki


 • Chłoniaki

  Chłoniaki są nowotworami wywodzącymi się z nieprawidłowych, mnożących się bez kontroli organizmu limfocytów – komórek układu limfatycznego (chłonnego). Często już w początkowym okresie choroby, komórki chłoniaka obecne są we krwi i/lub szpiku, skąd poprzez naczynia krwionośne mogą przedostać się praktycznie wszędzie, do każdego miejsca w organizmie. W przeciwieństwie do większości raków, komórki chłoniaka są wrażliwe na leki chemiczne (cytostatyki), powszechnie zwane chemioterapią.

  Układ chłonny

  Układ chłonny jest częścią układu odpornościowego, broniącego organizm miedzy innymi przed infekcjami.

  Do układu chłonnego należą:

  • węzły i naczynia chłonne,
  • migdałki,
  • skupienia tkanki chłonnej w jelitach (kępki Peyera),
  • śledziona,
  • grasica,
  • szpik kostny.

  Węzły chłonne są to małe gruczoły zawierające skupienia limfocytów i chłonkę. Są one rozmieszczone w całym organizmie i połączone systemem dróg, czyli naczyniami limfatycznymi. Nieprawidłowe, czyli powiększone węzły chłonne można łatwo wyczuć na szyi, pod pachami czy w pachwinach. Węzły chłonne wewnątrz klatki piersiowej (śródpiersia) oraz węzły jamy brzusznej ocenia się w tomografii komputerowej (TK), na podstawie zdjęcia rentgenowskiego (RTG) lub badania ultrasonograficznego (USG).

  Zdrowe węzły chłonne zwykle nie są łatwo wyczuwalne.

  Komórkami układu chłonnego, które są zaangażowane w walkę z infekcjami są limfocyty – białe komórki krwi. Wyróżniamy dwa ich rodzaje: limfocyty B i T.

  Limfocyty B wytwarzają przeciwciała (immunoglobuliny) – duże cząsteczki białkowe – które łączą się z obcymi dla organizmu białkami znajdującymi się np. na powierzchni bakterii, wirusów czy toksyn.

  Limfocyty T uczestniczą w obronie organizmu bezpośrednio: przyłączają się przy pomocy specjalnych receptorów do obcej komórki i ją niszczą.

  Limfocyty wędrują naczyniami chłonnymi do ognisk infekcji lub gromadzą się w węzłach chłonnych. Węzły chłonne działają na zasadzie filtra. W nich, jak przez sito, przesiewane są patogeny (bakterie, wirusy, komórki nieprawidłowe lub inne szkodliwe substancje) i w ten sposób dochodzi do oddzielenia komórek prawidłowych od szkodliwych, obcych substancji. Te niepotrzebne, wcześniej unieszkodliwione przez limfocyty, cząsteczki są następnie usuwane przez komórki żerne, czyli tzw. makrofagi.

  Wszystkie te procesy zachodzić mogą w węzłach chłonnych. Dlatego też często podczas przeziębienia, grypy czy innych zakażeń węzły chłonne, np. na szyi czy w okolicy żuchwy stają się wyczuwalne i mogą boleć. Takie bolesne, powiększone węzły chłonne, szczególnie, gdy towarzyszy im kaszel, katar czy gorączka zwykle nie są związane ze stanem nowotworowym, a po prostu są dowodem walki organizmu z infekcją. Węzły chłonne powiększają się również w odpowiedzi na lokalny stan zapalny, np. przy zepsutych zębach wymagających usunięcia czy ropiejących zmianach skórnych.

  Rodzaje chłoniaków

  Chłoniaki, to nowotworowe rozrosty układu chłonnego. Istnieje kilkadziesiąt rodzajów chłoniaków, które różnią się stopniem zagrożenia dla chorego. Niektóre rozwijają się latami w sposób niezauważalny dla chorego i rozpoznawane są przypadkowo. Inne, w krótkim czasie (kilku miesięcy, a nawet tygodni) powodują powstawanie zmian w węzłach chłonnych lub nacieków nowotworowych w narządach wewnętrznych i szybko zmuszają pacjenta do szukania pomocy u lekarza. Jeszcze inne ujawniają się w postaci ostrej białaczki.

  Chłoniaki należą do częstych nowotworów. W 2006 r. liczba nowych zachorowań w przeliczeniu na 100  000 mieszkańców Polski wyniosła 13 i była nieco większa u mężczyzn (14), niż u kobiet (12). Oznacza to, że ok. 7 500 Polaków każdego roku zachorowuje na chłoniaki. Wśród najczęściej występujących nowotworów w Polsce chłoniaki zajmowały 6. pozycję u mężczyzn i 7. u kobiet.

  Do najczęstszych rodzajów chłoniaków należą (w kolejności występowania):

  • chłoniak z małych limfocytów B, zwykle występujący w postaci przewlekłej białaczki limfatycznej (w skrócie nazywanej PBL lub częściej, od angielskiej nazwy, CLL),
  • chłoniak tzw. „rozlany” z dużych komórek B (DLBCL),
  • szpiczak plazmocytowy (mnogi),
  • chłoniak Hodgkina („ziarnica złośliwa”),
  • chłoniak grudkowy (FL),
  • chłoniak z komórek płaszcza (MCL),
  • chłoniak strefy brzeżnej (MZL, w tym chłoniaki strefy MALT),
  • chłoniaki o dużej dynamice, takie jak: Burkitt’a czy limfoblastyczne,
  • chłoniaki z obwodowych komórek T.

  Bardzo ważne jest dokładne określenie rodzaju chłoniaka przed rozpoczęciem terapii przeciwnowotworowej. Od tego bowiem zależy rodzaj i czas trwania leczenia.

  Powrót Góra