Warning: Division by zero in /skutecznylekarz.pl/core/class/doctor.class.php on line 50
Szymon Dragan, Wrocław, ortopeda - Lekarz / ortopeda / Szymon Dragan / SkutecznyLekarz.pl
Jesteś tutaj :   Lekarz   ortopeda   Szymon Dragan

Szymon Dragan - ortopeda

 • Szymon Dragan

  50-556 Wrocław (dolnośląskie) ul.Borowska 213 Telefon: 071-7331100 Strona www:  http://www.aszk.wroc.pl/
  Dodatkowe informacje:
  Prywatny Gabinet Lekarski ul. Gliniana 32/34 Wrocław woj. dolnośląskie tel. rejestracja +48 662 333 313 O mnie: Dr. hab. n med. Szymon Dragan prof. nadzw. AM, Kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu od 01.10.2007 r. Szymon Dragan urodził się w Warszawie. Po ukończeniu nauki w IX Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu i zadaniu egzaminu maturalnego w 1974 roku podjął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu, które ukończył w 1982 roku. W okresie studiów pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocławiu (1976-1981) i z wyboru Prezesa Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu (1979-1981). 22 marca1992 roku na podstawie rozprawy „Badania nad wpływem konstrukcji trzpienia endoprotezy bezcementowej i rozkładu sił występujących w kości udowej pod wpływem obciążeń na zaburzenie pierwotnej stabilności (Badania kliniczne i doświadczalne)” uzyskał tytuł doktora medycyny. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny- ortopedii i traumatologii narządu ruchu- nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Akademii Medycznej we Wrocławiu –uzyskał 22 czerwca 2004 roku na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Badania nad przebudową adaptacyjną tkanki kostnej w otoczeniu trzpienia endoprotezy bezcementowej”. Autor lub współautor 177 opracowań naukowych. Współautor dwóch patentów wynalazczych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym: panewki endoprotezy stawu biodrowego ( WYN 344876, typ MKP A61F2/30) i części udowej endoprotezy stawu biodrowego (WYN 347482, typ MKP A61F2/32). Na zaproszenie 13 th Conference of the European Society of Biomechanics w 2002 roku jako „guest speaker” wygłosił referat wprowadzający w sesji dotyczącej biomechaniki tkanki kostnej. 8 stycznia 2004 roku na podstawie uchwały Prezydium Komitetu Mechaniki PAN został wybrany na członka Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003-2006 i 2007-2010, 2011- 2014. Promotor 5 obronionych prac doktorskich. Rozwój zawodowy: 1985- specjalizacja I stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 1989- specjalizacja II stopnia z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu- egzamin zdany z wyróżnieniem. Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej, członek i skarbnik Komitetu Organizacyjnego XXX Jubileuszowego Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego organizowanego we Wrocławiu w 1994 roku. W latach: 1994-1998, przez dwie kadencje, Skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, 1997-98 Sekretarz Zespołu Specjalisty Krajowego w Dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, 1998-2002 Skarbnik i następnie Sekretarz Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTOiTr, 2002-2006, z wyboru, Przewodniczący Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTOiTr., 2004- 2008 Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, 2006- 2010 Przewodniczący Sadu Koleżeńskiego Zarządu Głównego PTOiTr, ekspert pilotażowego projektu Foresight w polu Badawczym „Zdrowie i Zycie” Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Jest członkiem Komitetu Redakcyjnego czasopism Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja i The Journal of Orthopaedics Trauma Surgery and Related Research. zobacz mniej Specjalizacje: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu (1989 rok) Ukończone szkoły: Akademia Medyczna we Wrocławiu 1982 Publikacje: Wykorzystanie stabilizatora zewnętrznego Ilizarowa w leczeniu złamań śródstawowych kości piętowej (2003 rok) Use of Ilizarov external fixation for a supracondylar periprosthetic fracture of the femur following TKA (2004 rok) Zastosowanie osteogenezy dystrakcyjno-kompresyjnej w leczeniu pourazowych stawów rzekomych przedramienia (2007 rok) Skuteczność repozycji zamkniętej i możliwość jej utrzymania w opatrunku gipsowym w poszczególnych typach złamań dalszego końca kości promieniowej (2007 rok) Ocena przyczyn występowania braku zrostu kości piszczelowej w materiale własnym (2007 rok) Wykorzystanie parametrycznej oceny chodu i testu funkcjonalnego Lazansky'ego do oceny wyników leczenia pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego (2007 rok) Wpływ przedoperacyjnej dysfunkcji stawu biodrowego na wynik endoprotezoplastyki w ocenie czynnościowej Lazansky'ego - badania wstępne (2007 rok) Zespoły bólowe kręgosłupa szyjnego W:Ortopedia i traumatologia. T.2 (2008 rok) Ocena odległych wyników operacyjnego leczenia koślawego zniekształcenia palucha sposobem McBride'a (2008 rok) Scaning electron microscope study of distraction osteogenesis (2008 rok) Analiza porównawcza wyników leczenia operacyjnego złamania szyjki kości udowej za pomocą płyty DHS i kaniulowanych śrób AO (2008 rok) Alloplastyka połowicza z głową eliptyczną w leczeniu złamań szyjki i głowy kości udowej - doniesienie wstępne (2008 rok) Przez wiele lat [nt. zespołu Katedry i Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej we Wrocławiu] (2008 rok) Mistrz - nauczyciel i uczeń (2008 rok) Andrzej Wall, Szymon Dragan.: Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu W:Chirurgia dolnośląska i opolska 1945-2009 ; kom. red. Wojciech Witkiewicz, Bogdan Łazarkiewicz, Waldemar Kozuschek (2009 rok) Jacek Martynkiewicz, Szymon Feliks Dragan, Katarzyna Płocieniak, Artur Krawczyk, Mirosław Kulej, Szymon Łukasz Dragan.: Influence of whiplash injury on cervical spine stability (2011 rok) Nagrody i wyróżnienia: 2011 członek zespołu badawczego, który uzyskał Pierwszą Nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego realizowanego w 2010 roku pt. Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortopedycznych i laryngologicznych zrealizowany przez polski zespół we współpracy z naukowcami Uniwersytetu w Ulm i Frankfurcie. 1993, 2002, 2010, 2011 nagroda JM Rektora Akademii Medycznej za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i udział w pracach 1994 rok za pracę doktorską I Nagroda Polskiego Towarzystwa Biomechaniki w III edycji Konkursu Naukowego Fundacji im. Doktora Andrzeja Józefa Komora 1995 rok Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia naukowe, w szczególności za cykl prac na temat leczenia nierówności i zaburzeń osi kończyny metodą dystrakcyjnej osteogenezy wg. Ilizarowa 2005 rok Złoty Krzyż Zasługi 2008 nagrodzony przez Fundację TVN w konkursie Mój Lekarz Anioł statuetką Mój przyjaciel lekarz członek zespołu badawczego, który uzyskał Pierwszą Nagrodę Premiera za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne w ramach planu badawczego realizowanego w 2010 roku pt. Nieinwazyjny system planowania i wspomagania zabiegów operacyjnych, w szczególności ortop (2011 rok) (2011 rok) Znajomość języków: angielski, rosyjski Staże: szkolenie z zakresu chirurgii ortopedycznej, zwłaszcza leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego metodą całkowitej endoprotezoplastyki biodra i osteotomii międzykrętarzowych kości udowej (Klinika Ortopedyczna Uniwersytetu Saary, Hamburg, 1990 rok) staż z zakresu endoprotezoplastyki stawu kolanowego (Szpital Uniwersytecki w Leeds, Leeds, 1993 rok)


 • Dragan Szymon
  Oceny Użytkowników
  Brak ocen
  Średnia ocen: 0
  Ilość ocen: 0
 • LOKALIZACJA

 


Oceń


Umów


Zgłoś

 • KOMENTARZE I OCENY
 • Brak komentarzy

Informujemy, że serwis 'SkutecznyLekarz.pl' ma charakter poglądowy i informacyjny. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za komentarze, oceny użytkowników serwisu. Opinie dodane w serwisie są własnością ich autorów. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu